Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Gündem Haber Girişi: 10.03.2022 - 22:10, Güncelleme: 10.03.2022 - 22:10

Kepez'de Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi

 

Kepez'de Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi

Kepez Kent Konseyi ve Kepez Belediyesi İş Birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi.
Kepez Kent Konseyi tarafından yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı; ''Kepez Kent Konseyi olarak bugünün yılda bir gün değil her gün anılması gerektiğine inanıyoruz. Kadınlarımız hayatımızın en özel varlıkları: Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız. Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü, haklarından vazgeçmeyen inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü. Atatürk’ün ‘’DÜNYADA HERŞEY KADININ ESERİDİR’’ sözü asla unutulmamalıdır. Kent Konseyi yönetmeliğinin 7. Maddesi (b) fıkrasında; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek ilkesi ve (c) bendindeki; Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkesini ön planda tutmak konseyce planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; konseyimizde kadınların karar alma sürelerine etkin olarak katılımın teşviki ve toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm politika ve stratejilere yansıtılması amacıyla Kadın Meclisi kurulmuştur. Kadın Meclisleri, kendi aralarında, ulusal ölçekli bir koordinasyon ve dayanışma ağı oluşturmuşlardır. Mahalle ölçeğindeki çalışmalar kapsamında oluşturulan mahalle kurulları ve benzeri yapılar özellikle yoksul ve dezavantajlı kesimlerin seslerini duyurması ve katılımcı süreçlerin belde halkının gündelik yaşamında ifadesini bulmasının önünü açmıştır. Bu çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesine de yansımıştır. Belde halkının örgütlü ve örgütsüz kesimlerinin, kendilerine en yakın kamusal örgütlenme olan yerel yönetimlerin karar mekanizmalarında yer almalarını sağlayan mekanizmaların gelişmesine olan katkılarının yanı sıra, geniş yelpazedeki paydaşlar arasında hoşgörü, karşılıklı saygı, uzlaşma ve ortak noktalarda buluşmaya dayalı bir siyasal kültürün gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Genelde ‘’Demokratik Yönetişim’’ ilkelerinin, üst düzey kamu yöneticileri tarafından yeterince içselleştirilmemiş olması ve buna bağlı olarak da politikalara ve programlara yansımasının sınırlı kalışı nedeniyle başta merkezi yönetim kuruluşları olmak üzere, ilgili konuya sahip çıkma, teşvik edilme ve desteklenmesi yetersiz kalmaktadır. Kent Konseyinin dikkat çekici özelliklerinin başında, konseyin gerek yerel yönetimler ve gerek merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımına karşın bir ‘’sivil platform’’ görünümü sergilemesi gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye kanununun 76. Maddesi ile ilgili gerekçede, Kent Konseylerinin sivil bir yapı olması niteliğinin vurgulanması, bu anlayışı en iyi şekilde yansıtmaktadır. 1992 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RİO ZİRVESİ Çevre ve Kalkınma Konferansı ‘’YERYÜZÜ ZİRVESİ’’ BİR DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu zirve sırasında ‘’sürdürülebilir kalkınma’’ tüm insanlığın ortak hedefi olarak benimsenmiştir. RİO Zirvesini izleyen yıllarda, aralarında 1993 Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı, 1994 KAHİRE Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1995 KOPENHAG Sosyal Kalkınma Konferansı, 1995 PEKİN Dünya Kadın Konferansının bulunduğu bir dizi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZİRVELERİ düzenlenmiştir. 1996 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İSTANBUL Habibat II İnsan Yerleşimleri Konferansı ‘’Kent Zirvesi.’’ Bu zirvenin temel çıktısı olan Habibat Gündeminde ‘’sürdürülebilir kalkınmanın’’ vazgeçilmez temelinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı ve halka hesap veren yönetimler olduğu belirtilmektedir. Kadın Meclisi, bir yandan kadınların karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımının sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan da örgütlü-örgütsüz tüm kadınlar arasındaki iletişimin geliştirilmesini, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu genel çerçevede, Kadın Meclisinin, kadınların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıyla politikalar oluşturulması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinde ve beklentilerinden yola çıkılarak, çözüm önerileri ve projeler üretilmesi, bu önerilerin ve projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması ve genelde yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk üstlenilmesi gibi çok yönlü ve geniş kapsamlı hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri bulunmaktadır. Konseyimiz; Kadın Meclisinin kimlerden oluşması gerektiği sorusuna en genel ve özlü yanıtın ‘’Kentte ki tüm kadınlar ‘’ şeklinde fikir birliği içinde olmuştur. Bununla birlikte, gerek örgütlü ve örgütsüz katılım ve gerekse bireysel kurumsal temsil arasındaki dengeleri sağlanması açılarından, genelde Kadın Meclislerinin üyeleri arasında, beldede ki siyasi partilerin kadın kollarının ve Beldede ki Kadın Muhtarlarının, Üniversitelerinin kadın çalışmalarına yoğunlaşan ana bilim dalları ve kadın merkezlerinin temsilcileri, kamu kuruluşlarının kadına yönelik çalışmaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kadınlar ile ilgili kooperatiflerin temsilcileri, mahallelerden seçilecek kadın temsilcilerin olması esas alınmıştır. Bu meyanda 8 MART DÜNYA KADIN GÜNÜ dolayısıyla kamu kuruluşlarından Valilik izni ile alanlarında uzman kişiler davet edilerek, Belediye Başkanlığınca tahsis edilen Turhan Mildon Kültür Merkezinde etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğe Kent Konseyinin Kadın Meclis Üyeleri ile örgütsüz ve örgütlü kadın girişimciler davet edilerek, el becerileri sergilemeleri planlanmıştır. 30 adet girişimci sergiye katılmıştır. Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğünden; ‘’ Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite’’ konulu konferansa DYT. Gizem ARTMA Tarım İl Müdürlüğünden; ‘’ Evde Gıda Üretimi – Hijyen Gereklilikleri ve Yasal Yükümlülükler ‘’ konulu konferansa Canan ASLAN, Öznur KELKİT katılmıştır. Turan Mildon Kültür Merkezi 1. Katında El Emekleri, 2. Katında Resim Sergisi açılmıştır. Kent Konseyinin Kadın Meclisi bu ağın güçlendirilmesi amacıyla her yıl belirli zaman dilimlerinde ‘’ Kadın Etkinlikleri Festivali ‘’ düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ile tamamlayacağım; İki Mustafa Kemal vardır; Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ‘’Ben’’ kelimesiyle ifade edemem; O, ben değil, bizdir! O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!.''
Kepez Kent Konseyi ve Kepez Belediyesi İş Birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi.

Kepez Kent Konseyi tarafından yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı;

'' Kepez Kent Konseyi olarak bugünün yılda bir gün değil her gün anılması gerektiğine inanıyoruz.

Kadınlarımız hayatımızın en özel varlıkları: Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız. Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü, haklarından vazgeçmeyen inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü. Atatürk’ün ‘’DÜNYADA HERŞEY KADININ ESERİDİR’’ sözü asla unutulmamalıdır.

Kent Konseyi yönetmeliğinin 7. Maddesi (b) fıkrasında; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek ilkesi ve (c) bendindeki; Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkesini ön planda tutmak konseyce planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; konseyimizde kadınların karar alma sürelerine etkin olarak katılımın teşviki ve toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm politika ve stratejilere yansıtılması amacıyla Kadın Meclisi kurulmuştur. Kadın Meclisleri, kendi aralarında, ulusal ölçekli bir koordinasyon ve dayanışma ağı oluşturmuşlardır.

Mahalle ölçeğindeki çalışmalar kapsamında oluşturulan mahalle kurulları ve benzeri yapılar özellikle yoksul ve dezavantajlı kesimlerin seslerini duyurması ve katılımcı süreçlerin belde halkının gündelik yaşamında ifadesini bulmasının önünü açmıştır. Bu çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesine de yansımıştır. Belde halkının örgütlü ve örgütsüz kesimlerinin, kendilerine en yakın kamusal örgütlenme olan yerel yönetimlerin karar mekanizmalarında yer almalarını sağlayan mekanizmaların gelişmesine olan katkılarının yanı sıra, geniş yelpazedeki paydaşlar arasında hoşgörü, karşılıklı saygı, uzlaşma ve ortak noktalarda buluşmaya dayalı bir siyasal kültürün gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

Genelde ‘’Demokratik Yönetişim’’ ilkelerinin, üst düzey kamu yöneticileri tarafından yeterince içselleştirilmemiş olması ve buna bağlı olarak da politikalara ve programlara yansımasının sınırlı kalışı nedeniyle başta merkezi yönetim kuruluşları olmak üzere, ilgili konuya sahip çıkma, teşvik edilme ve desteklenmesi yetersiz kalmaktadır.

Kent Konseyinin dikkat çekici özelliklerinin başında, konseyin gerek yerel yönetimler ve gerek merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımına karşın bir ‘’sivil platform’’ görünümü sergilemesi gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye kanununun 76. Maddesi ile ilgili gerekçede, Kent Konseylerinin sivil bir yapı olması niteliğinin vurgulanması, bu anlayışı en iyi şekilde yansıtmaktadır.

1992 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RİO ZİRVESİ Çevre ve Kalkınma Konferansı ‘’YERYÜZÜ ZİRVESİ’’ BİR DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu zirve sırasında ‘’sürdürülebilir kalkınma’’ tüm insanlığın ortak hedefi olarak benimsenmiştir. RİO Zirvesini izleyen yıllarda, aralarında 1993 Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı, 1994 KAHİRE Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1995 KOPENHAG Sosyal Kalkınma Konferansı, 1995 PEKİN Dünya Kadın Konferansının bulunduğu bir dizi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZİRVELERİ düzenlenmiştir.

1996 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İSTANBUL Habibat II İnsan Yerleşimleri Konferansı ‘’Kent Zirvesi.’’ Bu zirvenin temel çıktısı olan Habibat Gündeminde ‘’sürdürülebilir kalkınmanın’’ vazgeçilmez temelinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı ve halka hesap veren yönetimler olduğu belirtilmektedir.

Kadın Meclisi, bir yandan kadınların karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımının sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan da örgütlü-örgütsüz tüm kadınlar arasındaki iletişimin geliştirilmesini, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu genel çerçevede, Kadın Meclisinin, kadınların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıyla politikalar oluşturulması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinde ve beklentilerinden yola çıkılarak, çözüm önerileri ve projeler üretilmesi, bu önerilerin ve projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması ve genelde yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk üstlenilmesi gibi çok yönlü ve geniş kapsamlı hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri bulunmaktadır.

Konseyimiz; Kadın Meclisinin kimlerden oluşması gerektiği sorusuna en genel ve özlü yanıtın ‘’Kentte ki tüm kadınlar ‘’ şeklinde fikir birliği içinde olmuştur. Bununla birlikte, gerek örgütlü ve örgütsüz katılım ve gerekse bireysel kurumsal temsil arasındaki dengeleri sağlanması açılarından, genelde Kadın Meclislerinin üyeleri arasında, beldede ki siyasi partilerin kadın kollarının ve Beldede ki Kadın Muhtarlarının, Üniversitelerinin kadın çalışmalarına yoğunlaşan ana bilim dalları ve kadın merkezlerinin temsilcileri, kamu kuruluşlarının kadına yönelik çalışmaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kadınlar ile ilgili kooperatiflerin temsilcileri, mahallelerden seçilecek kadın temsilcilerin olması esas alınmıştır.

Bu meyanda 8 MART DÜNYA KADIN GÜNÜ dolayısıyla kamu kuruluşlarından Valilik izni ile alanlarında uzman kişiler davet edilerek, Belediye Başkanlığınca tahsis edilen Turhan Mildon Kültür Merkezinde etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğe Kent Konseyinin Kadın Meclis Üyeleri ile örgütsüz ve örgütlü kadın girişimciler davet edilerek, el becerileri sergilemeleri planlanmıştır. 30 adet girişimci sergiye katılmıştır.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğünden; ‘’ Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite’’ konulu konferansa DYT. Gizem ARTMA Tarım İl Müdürlüğünden; ‘’ Evde Gıda Üretimi – Hijyen Gereklilikleri ve Yasal Yükümlülükler ‘’ konulu konferansa Canan ASLAN, Öznur KELKİT katılmıştır.

Turan Mildon Kültür Merkezi 1. Katında El Emekleri, 2. Katında Resim Sergisi açılmıştır.

Kent Konseyinin Kadın Meclisi bu ağın güçlendirilmesi amacıyla her yıl belirli zaman dilimlerinde ‘’ Kadın Etkinlikleri Festivali ‘’ düzenlenmesini kararlaştırmıştır.

Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ile tamamlayacağım;

İki Mustafa Kemal vardır; Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ‘’Ben’’ kelimesiyle ifade edemem; O, ben değil, bizdir! O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!.''

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve canakkalegazete.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.